Categorieën
nieuws

Weten wij het zeker?

Overal zie je in onze omgeving raamstickers met de tekst wij willen onze school terug …

Ik zou bijna willen zeggen … weet je het zeker?
Categorieën
onderwijs samenleving

Wat twintig jaar geleden al duidelijk was …

08.10.00
Roel Pieper heeft in zijn oratie als hoogleraar Electronic Commerce aan de Universiteit Twente zijn bezorgdheid uitgesproken over de ‘netwerkvaardigheid’ van de Nederlander.

Netwerkvaardigheid wordt belangrijker dan lezen en schrijven. Daarom zouden scholen een centrale rol moeten spelen in het bijbrengen van ‘netvaardigheid’. Het huidige onderwijssysteem mist collectivisme en interactiviteit. ‘Leerlingen zijn gedwongen kennis te nemen uit analoge schoolboeken terwijl klassen eigenlijk zelf boeken on-line zouden moeten kunnen maken en beschikbaar moeten kunnen stellen aan anderen’, aldus Pieper. Het onderwijs blijft echter volstrekt achter in het benutten van de nieuwe informatienetwerken.

Categorieën
normen en waarden openbare ruimte

Het Kabinet bepaalt …

… wat hier geposterd mag worden …

Categorieën
nieuws

Media funest ingezet

En het babbelt maar door over negatieve gevolgen terwijl er genoeg positiefs te brengen is …

Media funest ingezet
Categorieën
architectuur Neppers normen en waarden opinie

Saxofoon uitgespeeld?

Valt het u ook op dat de aanbouw van het vroegere KLM-gebouw met de opvallende naam de Saxofoon niet meer in de media is te vinden? Als je de website oproept dan komt de geplande nieuwbouw in beeld en wel zo duidelijk dat ik een kijkje ga nemen.

Eigenlijk is het een soortgelijk verhaal als de Zeestraat 67F naast Panorama Mesdag. De gemeente doet alsof zij personeel te kort heeft om pure verwaarlozing van gebouwen op een lijst te zetten maar daar hebben de Vrienden van Den Haag in haar nieuwsblad Ons Den Haag melding van gemaakt en zowaar is dat pand nu achter wit doek verborgen.

En nu terug naar de Saxofoon. Gelukkig staat het gebouw er nog maar de fitnessruimte waar ik elke vrijdagochtend vóór het werk mijn conditie bijhield heeft nu grote gaten in haar ramen en het geheel heeft niet meer het recht om ‘Saxofoon’ te worden genoemd.