Koot?

Mag ik u iets vragen?”

Een vriendelijk uitziend oud klein mannetje staat voor mij op de stoep.

Ach nu ik hier toch sta“, probeer ik nog te grappen … maar hij doet de handen achter de oren … dus grappen in de rumoerige geluidsmassa van de Laan van Meerdervoort, kan ik wel vergeten.

Het mannetje met sportief blauw fleece jack aan kijkt mij verwachtingsvol aan …

Woont u hier al lang?” 

Zo’n veertig jaar, denk ik. Waarom vraagt u dat?” 

Dan volgt het relaas dat hij op zoek is naar de familie Koot en met name dochter Koot. Die zouden hier gewoond hebben … maar ik ken van de vorige bewoners alleen de naam Romadka. Weet hij zeker dat dit het goeie nummer en de laan is?

Ik ken wel de fotograaf met de naam Koot die op deze laan een stuk terug woont , probeer ik nog … En weer doet hij beide handen achter zijn oren om hetgeen ik zeg, goed te verstaan. Maar echt helpen doet het hem niet. Als ik de voornaam Max noem, denkt hij dat ik het over een taxi heb. Maar hij loopt dat stukje wel …

 

De angstcultuur stoppen?!?

Journaal uit – verstand aan! Stickers met deze opdruk kom ik steeds vaker tegen. Meestal op de mast van verkeerslichten; een goed gekozen plek omdat de verkeersgebruiker hier dikwijls moet stoppen.

Echter in het nieuwe perkje aan het Sterfietspad nabij de Groot-Hertoginnebrug kwam ik dit uiterst kleine maar hierdoor niet minder opvallende waarschuwingsbordje tegen. 


Duidelijk van de hand van een particulier maar met welk doel? 

Als je even niet oplet

Vandaag rijd ik met mijn dochter langs het Nilmij-gebouw op de hoek Conradkade en de President Kennedylaan. Wij weten niet beter dan dat deze troosteloze aanblik van een flatgebouw op de nominatie staat te worden afgebroken. 

En toch verbaast het ons dat de situatie zo snel kan wijzigen. Kijk nog maar even goed naar de hoogte van de huidige bebouwing want de nieuwbouw is straks sinds oud-wethouder Norder de lat wat hoger heeft gelegd geen 35 meter meer maar liefst 50 meter! Bezonningsplannen moeten omwonenden overtuigen dat zij geen zonnestraaltje te kort komen. 

Spookrijders

Op de Verkeerscentrale in Nieuwegein is het controlecentrum in staat spookrijders te signaleren. Ik kan mij herinneren dat tussen het almaar groeiende wegverkeer in een spookrijder werd gesignaleerd als een rode streep, tegen de verkeersstroom in. Toen ik in mijn argeloosheid aan een van de bedieningsmensen vroeg waarom hier niets mee gedaan werd, was het antwoord: omdat er geen vraag naar is!!

Simpele denkers als ik menen dat deze optie, het signaleren van spookrijders via de detectielussen in het wegdek, een geweldige aanvulling van informatie kan zijn op de DRIPS (Dynamic Route Information Panel) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.