Verkamering = Verloedering

Als de gemeente verkamering van panden verbiedt dan denk je toch dat dit voor heel Den Haag geldt maar vooral gebieden in beschermd stadsbeeld?

Het tegendeel blijkt waar te zijn …

De Gemeente benadrukt dat het verkamerverbod NIET voor de hele stad geldt, maar voor 23 van de 49 (!) gebieden waar het percentage ‘verkamerde’ woningen boven de 5 is!

,,En dat gaan we voortaan elk jaar beoordelen. Het geldt dus niet voor heel Den Haag. Het wordt juist per wijk bekeken”, aldus een woordvoerder…

Een ander criterium is de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in een buurt…