Zienswijze Vrienden op Internationaal Park

De Vrienden van Den Haag (1500 leden in getal) toont in een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders haar zienswijze op het concept raadsvoorstel Internationaal Park en Ambitiedocument.

Zienswijze Vrienden van den Haag op Internationaal Park

Populieren tegen wateroverlast

Het wordt tijd het belang van de hoeveelheid water die door bomen wordt opgenomen in economische termen te waarderen. Bomen kosten niet alleen geld maar leveren ook veel op.

Een volwassen populier neemt met zijn wortels per dag 1500 liter water op om te verdampen. De gemeente is van plan om 889 gezonde populieren te laten rooien. Even rekenen: 889 × 1500 l = 1.333.500 liter water per dag!

Hoeveel zou dat qua maatschappelijke kosten schelen bij de aanleg en onderhoud van bijvoorbeeld riolering, grachten en het beperken en voorkomen van wateroverlast in kelders? Deze problemen gaan bij een veranderend klimaat steeds sterker spelen. Een langetermijnvisie is vereist.

In de amerikaanse stad Sacramento bleken de bomen 2% van de jaarlijkse neerslag te onderscheppen. Het wordt tijd om net als in Amerika het belang van de hoeveelheid water die door bomen wordt opgenomen in economische termen te waarderen. Tel daarbij nog op de baten van bomen in verband met gezondheid en leefbaarheid. Zoals het verbeteren van de luchtkwaliteit, uitnodigen tot bewegen en bufferen van temperaturen in de hitte-eilanden (een groot deel van de stad).

Bron: Clara Visser lid van de Bomenstichting Den Haag in DHC 23/10/15.

Hermance keert zich om …

Het Tournooiveld en Korte Voorhout zijn de komende tijd het toneel van grootscheepse opbrekingen.

IMG_0644
de koppen van de bouwpalen markeren de grens van de tweelaags parkeergarage

Verkeersregelaars schreeuwen hun longen uit het lijf om toeristen en andere voetgangers buiten het doorgaand verkeer te houden. Ergernis alom, zowel van de regelaars – het staat toch duidelijk aangegeven?- als van de wandelaars – hoe kom ik hier terecht dan?

IMG_0643
goed aangegeven? Hoe kom ik hier terecht dan?

En dit alles draait om de parkeergarage in aanbouw onder het Tournooiveld. Tweelaags voor 320 plaatsen boven de 500 ongebruikte onder het Malieveld! Ach, ach wat zou Hermance Schaepman hier verdrietig om zijn. Even dacht ik nog dat de Amerikaanse Ambassade erbij betrokken was, maar die heeft een omheining waarvan ik al jaren denk dat ze aan het verbouwen zijn. Die valt nu in zijn geheel weg achter de opbrekingen voor de deur.
Italiaanse sferen
Het terras van het voormalige Taste The Wine Bar dat respect afdwong als je erlangs fietste, is drastisch ingekort en heet nu Ciao Ciao: een perfecte naam voor een horecalocatie die het moet hebben van een uitzicht op tuinposters. De fotografisch vastgelegde omheining moet de indruk wekken in Italiaanse sferen te verkeren. En om de voetgangers het nog wat moeilijker te maken zijn aan beide kanten van het ingekorte terras fietssluisjes geplaatst.

IMG_0641
een lange bouwschutting leidt je naar het punt waar het terras van Ciao Ciao begint

Zo sta ik ongewild met mijn fiets aan de hand tussen de tafeltjes te wachten op enkele restaurantbezoekers die mijn kant uitkomen. Ik hoop dat deze doorgang voor Ciao Ciao wordt hersteld voordat zij haar naam eer gaat aandoen.
Toekomstbeeld onbekend!
De Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed adviseert om van het bestemmingsplan eerst een beeldkwaliteitsplan te maken zodat iedereen kan zien hoe het Tournooiveld er straks uit komt te zien. Zo lees ik in Den Haag Centraal.

De verantwoordelijke wethouder Boudewijn Revis heeft tot op heden geen beeldkwaliteitsplan overlegd.
De gemeenteraad heeft een bestemmingsplan vastgesteld zonder kennis van het toekomstige beeld van het Tournooiveld!

Parkeergarage Tournooiveld in aanbouw.

Waarover praten zij …

20130730-104701.jpg

zelfs de gansjes op de Laan van Meerdervoort voelen zich onveilig …

Zegt het ene gansje tegen het andere: “Waarom zit jij in dat kuipje?” “Ik probeer mij te verstoppen voor wethouder Peter ‘Kapnâh’ Smit. Die probeert alles naar zijn hand te zetten. Al die bomen die verderop gekapt gaan worden terwijl niemand dat wil. Straks mogen wij hier ook niet meer zitten.”
20130730-105345.jpg

we zouden het bijna vergeten wat Peter ‘Kapnâh‘ Smit van plan is met de Laan van Meerdervoort …

RadioWest na het SpuiKrankjorum-debacle … over 4-Daagse?!?

Daags na de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie met het ‘spannende’ debat over het gemeentekrediet van € 181miljoen, voor een plan dat 80% van de inwoners van Den Haag niet wenst, heeft Studio Haagse Bluf het over: Massagesalons, Beach Socker en Vierdaagse!?!

Terwijl de kritische Hagenaar en Hagenees klaar zit voor een paar pittige vraaggesprekken met burgemeester Jozias van Aartse en wethouders Maarniks Norder en Marjolein de Jong, of over het opstappen van de directeur van het Nederlands Danstheater, gaat het plots over de jarenlange illegale massagesalons en de Nijmeegse Vierdaagse!?! Eindigt de laatste etappe soms in Den Haag?
Wat doet RadioWest met Studio Haagse Bluf, ‘DenHaagFM’ 100% Haags in Nijmegen? Of radioWest Tour de France?!? Nog verder van huis!

20130719-135128.jpg

wat doet deze afzetting rond deze mui tussen de badgasten?

Terwijl wij in Den Haag met vragen zitten over de HTM? Lijn 11 door de Zoutmanstraat? Nieuwe actie van de HTM? De HTM komt naar u toe deze zomer? Waar is de bewaakte fietsenstalling met het bewakershok bij de Eneco windmolen aan het Zuiderstrand gebleven? Ervoor in de plaats ligt een gigantische berg zand. Wat betekent de afzetting op het Zuiderstrand rond de mui midden tussen de badgasten? Waar is de waterpomp van Dunea aan het einde van de Houtrustweg?

Nee ‘100% Haags’ staat in Nijmegen op de ‘Via Gladdiola’ te vertellen dat het warm is!