Sloopproces voor Eurojust gestart …

20130602-130014.jpg

hier zal Mariëtte niet meer optreden …

De Johanna Westermanschool is straks niet meer. Dochter Mariëtte wijst mij erop als wij met Lucas en Noortje van het Consultatiebureau af komen en erlangs rijden. “Weet je nog pap hoe ik water moest spelen onder dat doek en daardoor helemaal niet zichtbaar was?” Het was haar eerste optreden tijdens de eindmusical van de Galvani basisschool of was het van Theaterie? Het was ook meteen haar laatste optreden op toneel. Maar het lachen vergaat mij snel als ik mij realiseer dat de sloop ten behoeve van de Internationale Zone gewoon door gaat en over alle bezwaren en wensen van omwonenden en belanghebbenden heen walst. Wie ook maar tegen is, niemand ziet zijn wensen ingewilligd. Eurojust moet en zal er komen!

20130602-012818.jpg

alle bezwaren en tegenargumenten hebben geen effect

Onder de tegenstanders o.a. Adorée Colijn, bewoonster van een villa die gesloopt dreigt te worden, en tevens kleindochter van minister-president Hendrikus Colijn, die in de oorlog naar Duitsland is afgevoerd en daar in gevangenschap overleed. In de juridische papieren staat dat het groene karakter van de wijk onder alle omstandigheden behouden dient te blijven. Toch zal de bewoonster van de Villa Zorgvliet alsof zij hier illegaal woont, als een kraker uit haar huis gezet wordt. Het Wijkoverleg Zorgvliet is fel tegen deze ontwikkeling en heeft daar zeer goede argumenten voor. Ook het Monumentenplatform waarin onder meer De Vrienden van Den Haag, beargumenteert deze gemeentelijke dwaling. Maar niks houdt dit gemeentebestuur tegen bij het doordrukken van zijn wensen.

Eurojust, een EU-instelling die zich bezighoudt met het bestrijding van de georganiseerde misdaad (..) zit nu op het Haagse bedrijventerrein de Binckhorst, maar groeit daar uit zijn jasje. Het stadsbestuur vreest dat de organisatie de stad de rug zal toekeren als de nieuwbouwplannen in de wijk Zorgvliet in het honderd lopen.

Zie ook feitenrelaas op datum