Gas uit de Noordzee

De aardgasvelden in de Noordzee worden niet gebruikt omdat dit niet in overeenstemming met het milieu is?

gaswinning doet zeebodem dalen …

Maar hebben wij al eens nagedacht over de gevolgen van de winning van aardgas uit de Noordzee? Zijn die gevolgen op het land – het dalen van de bodem – juist niet precies de wensen die wij hebben voor de zeespiegelstijging? De zeebodem kan mij niet genoeg dalen in dit verband!

Van Permadriehoek tot educatieve stadstuinbouw

Het braakliggende terrein op de hoek van de Constant Rebecquestraat en de Joseph Ledelstraat dat ik schertsend de naam Permadriehoek gaf, is door de omwonenden als ’t gras van de buren in hun hart gesloten.

20140404-141307.jpg

’t gras van de buren is in dit educatieve project bij iedereen even groen …

Na een herhaalde oproep in de buurt hebben de bewoners in een tuingroep hun wensen in een programma opgesteld. Sindsdien is het een enthousiast door de buurt ondersteund stadstuinbouwproject geworden. Een fotovideo toont hoe hard en constructief er aan het project wordt gewerkt. Je ziet het als het ware voor je ogen groeien.

20140404-233319.jpg

Een beeld uit de fotovideo geeft weer hoeveel mensen jong en oud er op de klus(zater)dagen aan het werk zijn

Er komt een mogelijkheid om te moestuinieren en er wordt een cultuurpodium gerealiseerd. Op de website van MIXD zie je het ontwerp op een fraaie manier voorbij schuiven. Het streven is om uit elke vierkante meter moestuin de opbrengst aan groente per jaar voor een klein gezin te halen. De 39 te vergeven vierkante meters tuin hebben bijna allemaal al een voorlopige eigenaar. De aanleg is begonnen en onlangs is een vijftal fruitbomen geplant en is er een heuse waterpomp geplaatst. Op de webpagina tgrasvdburen is nadere informatie te vinden over dit educatieve stadstuinbouwproject.

Galerij

Ministeriegebouwen blijven staan

Ministeriegebouwen toch maar laten staan en er wooneenheden van maken, oppert Maarniks Norder in DenHaagCentraal. Wat een goed idee van onze wethouder die verantwoordelijk is voor tehoogbouw en afbraak in Den Haag. Ja wat moet je anders met dat contract van de projectontwikkelaar die failliet ging waardoor Den Haag voor de honderden miljoenen opdraait?

20120914-010617.jpg

Trimbanen terug in Haagse parken

Tijdens todaysart 2011 Den Haag bracht bureau smpl.biz de mogelijkheid je wensen voor de stad Den Haag kenbaar te maken. Trimbanen terug in de parken nummer 41 is mijn speciale wens.

Jammer dat je voor het stemmen Facebook lid moet worden. Een tekeningetje van een stormbaan moest de wens verduidelijken.