Categorieën
ambtenarij innovatie installaties internet media opmerkelijk raaR Regie slim verkeer

Spookrijders

Op de Verkeerscentrale in Nieuwegein is het controlecentrum in staat spookrijders te signaleren. Ik kan mij herinneren dat tussen het almaar groeiende wegverkeer in een spookrijder werd gesignaleerd als een rode streep, tegen de verkeersstroom in. Toen ik in mijn argeloosheid aan een van de bedieningsmensen vroeg waarom hier niets mee gedaan werd, was het antwoord: omdat er geen vraag naar is!!

Simpele denkers als ik menen dat deze optie, het signaleren van spookrijders via de detectielussen in het wegdek, een geweldige aanvulling van informatie kan zijn op de DRIPS (Dynamic Route Information Panel) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Categorieën
ambtenarij normen en waarden openbare ruimte raaR verkeer

Bekendmaking; van wat? 

In bijna een halve pagina advertentie in de dagbladen plaatst het ministerie van Infrastructuur en Milieu een bekendmaking. Een (ontwerp)vaststelling saneringsplannen zonder maatregelen ten behoeve van hoofdspoorwegen. 


Waar hebben ze het over? 

Geluidsproductieplafonds?

31 december 2020 (!) geldt als uiterste datum voor indiening van deze saneringsplannen. Dan gaan ze pas nadenken over het uitvoeren van de plannen. Let wel, maatregelen ten behoeve van de hoofdspoorwegen worden niet genomen, staat nog even fijntjes in de kop!

Waarom schrijven ze niet gewoon in Jip en Janneke taal wat ze bedoelen? 

Treinen maken herrie en daar willen wij wat aan doen. Helemaal geluidloos gaat het niet worden (met zulke zware bakbeesten op het spoor). Daarom denken wij aan het plaatsen van geluiddempers onder het spoor en geluidsschermen nabij het spoor. Maar niet onder de hoofdsporen, daar mogen wij niet aankomen van ProRail. 

Neem er gerust de tijd voor. De plannen hoeven pas in 2020 te worden ingeleverd. 

Informatie Bureau Maatregelen Infrastructuur