Diepste punt Tournooigarage 

Voordat de aanleg van de Tournooigarage begon, hield historisch minnend Den Haag haar hart vast voor het beschadigd raken van de monumentale gevels van het Tournooiveld en de kadewanden van de kwetsbare Hofvijver. Nu het diepste punt van de ondergrondse parkeergarage is bereikt, ziet het er allemaal voorspoedig uit. 

Het water van de nabij gelegen Hofvijver kabbelt vredig maar liefst elf meter hoger dan de huidige garagevloer. Vanaf de speciale uitkijkpost krijg je een prima beeld van de vorderingen van de bouw. de bouwmedewerkers lijken vanaf de speciaal opgezette uitkijkpost nietig klein; elf meter hoger kabbelt vredig de Hofvijver 

Vreemd geluid vastgelegd

Zondagmiddag 17 januari 2016, 14:24 uur blijk ik een vreemd geluid opgenomen te hebben zonder dat ik het wist. Toen ik opnamen maakte van de beeldenpartij voor de nieuwbouw van de Hoge Raad aan het Korte Voorhout tegenover het ministerie van Financiën en ik een andere locatie zocht om te gaan filmen, hoorde ik het vreemde geluid voor het eerst.

Maar hoe lang ik ook wachtte, met de camera in de aanslag, ik kreeg het niet meer te horen. Thuisgekomen bedacht ik dat ik misschien ongemerkt al het vreemde geluid had opgenomen. En dat bleek bewaarheid. Het allereerste shot bleek het staartje van het vreemde geluid al te bevatten.

img_1514-1

de beelden voor de nieuwbouw van de Hoge Raad hebben een waardige plek gekregen

Er gaan verschillende verhalen rond over het vreemde geluid dat over de gehele wereld is te horen.

Hermance keert zich om …

Het Tournooiveld en Korte Voorhout zijn de komende tijd het toneel van grootscheepse opbrekingen.

IMG_0644
de koppen van de bouwpalen markeren de grens van de tweelaags parkeergarage

Verkeersregelaars schreeuwen hun longen uit het lijf om toeristen en andere voetgangers buiten het doorgaand verkeer te houden. Ergernis alom, zowel van de regelaars – het staat toch duidelijk aangegeven?- als van de wandelaars – hoe kom ik hier terecht dan?

IMG_0643
goed aangegeven? Hoe kom ik hier terecht dan?

En dit alles draait om de parkeergarage in aanbouw onder het Tournooiveld. Tweelaags voor 320 plaatsen boven de 500 ongebruikte onder het Malieveld! Ach, ach wat zou Hermance Schaepman hier verdrietig om zijn. Even dacht ik nog dat de Amerikaanse Ambassade erbij betrokken was, maar die heeft een omheining waarvan ik al jaren denk dat ze aan het verbouwen zijn. Die valt nu in zijn geheel weg achter de opbrekingen voor de deur.
Italiaanse sferen
Het terras van het voormalige Taste The Wine Bar dat respect afdwong als je erlangs fietste, is drastisch ingekort en heet nu Ciao Ciao: een perfecte naam voor een horecalocatie die het moet hebben van een uitzicht op tuinposters. De fotografisch vastgelegde omheining moet de indruk wekken in Italiaanse sferen te verkeren. En om de voetgangers het nog wat moeilijker te maken zijn aan beide kanten van het ingekorte terras fietssluisjes geplaatst.

IMG_0641
een lange bouwschutting leidt je naar het punt waar het terras van Ciao Ciao begint

Zo sta ik ongewild met mijn fiets aan de hand tussen de tafeltjes te wachten op enkele restaurantbezoekers die mijn kant uitkomen. Ik hoop dat deze doorgang voor Ciao Ciao wordt hersteld voordat zij haar naam eer gaat aandoen.
Toekomstbeeld onbekend!
De Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed adviseert om van het bestemmingsplan eerst een beeldkwaliteitsplan te maken zodat iedereen kan zien hoe het Tournooiveld er straks uit komt te zien. Zo lees ik in Den Haag Centraal.

De verantwoordelijke wethouder Boudewijn Revis heeft tot op heden geen beeldkwaliteitsplan overlegd.
De gemeenteraad heeft een bestemmingsplan vastgesteld zonder kennis van het toekomstige beeld van het Tournooiveld!

Parkeergarage Tournooiveld in aanbouw.