Categorieën
gezinsleven innovatie internet media

Dag papieren krant …

Vandaag 9 december 2016 ontvangen wij geen papieren krant meer maar stappen over op de digitale versie van het AD Haagsche Courant. De papieren krant ontvangen wij al meer dan veertig jaar uiteraard eerst als Haagsche Courant en na de overname als ADHC. 

Met die overname van de Haagsche Courant door het AD veranderde ook de inhoud rigoureus. Het Haagse nieuws minimaliseerde in het begin tot nog geen pagina totaal. De Den Haag-pagina van de Telegraaf bevatte drie maal per week nog meer Haagse informatie dan de hele ADHC. Het was niet voor niets dat de blog van Wim de Bie, Bieslog in die tijd filosofeerde dat Interniek beter het Haagse nieuws kon gaan verzorgen. 

Nu wij vanaf vandaag digitaal gaan, verwachten we dat het wegvallen van de papieren editie het enige is dat voor ons verandert. Niets is minder waar. Opeens komen wij niet meer de digitale versie binnen. Ons abonneenummer is niet bekend en moeten wij nakijken en invullen met het wachtwoord. Ook onze postcode blijkt van belang!?! Nada, helemaal niets. Zelfs het verversen van het wachtwoord levert niets op. Klantenservice biedt uiteindelijk de oplossing. 

Wij moeten ons afmelden en opnieuw aanmelden met een nieuw abonneenummer! Het oude nummer is vervallen!?! En inderdaad als wij ons met het nieuwe abonneenummer aanmelden, komen wij weer net zo binnen als gisteren! Had dat niet even chiquer gekund voor zulke trouwe abonnees? 

Wij hebben nog wel even te doen met de bezorger van de krant; hij heeft niet één keer verstek laten gaan en hij mag gerust zijn nieuwjaarswens bij ons komen aanbieden voor alle droge bezorgingen van de papieren AD Haagsche Courant! 

Categorieën
design innovatie internet media opmerkelijk raaR sjoemelistiek

Nieuwe vormgeving AD Haagsche Courant

Van tijd tot tijd moet het uiterlijk van een krant of tijdschrift een verandering ondergaan. Je bent te gewoon, alledaags, saai en valt niet meer op. Dan moet er echt iets gebeuren om niet volledig onopgemerkt of alledaags te zijn.

Dat punt blijkt onlangs het AD bereikt te hebben omdat zij de boel eens lekker hebben opgefrist. De doorsnee lezer zal het niet zo merken, denk je dan. Maar wie schetst mijn verbazing dat vanuit alle hoeken de complimenten binnenrollen hoe lezers de verandering waarderen. Men kan er bijna niet over uit. En dat verrast mij. 

Eerlijk gezegd was mij nog niets opgevallen, totdat ik naar mijn favoriete deel van het dagblad wilde bladeren en het niet kon vinden! De ingezonden brieven onder het kopje ‘Uw mening’ vond ik ternauwernood terug naast ‘Meningen’. 

Zijn krantenlezers dan zo met design bezig? Dat zij een lijntje tussen rubrieken missen dat is weggelaten? 

Of zijn zij tussen de reageerders uitgepikt omdat juist zíj het wenselijke commentaar leveren? 

Mijn commentaar is in ieder geval, jammer van al die nieuwe bekende columnisten, waar ik weinig mee heb, vreemd dat Sjaak Bral opeens de plek van de hoofdredacteur inneemt, terwijl hij toch echt Den Haag vertegenwoordigt. Maar bovenal niemand die iets met internet en de sociale media doet … 

Toch vreemd voor een modern dagblad? 

Categorieën
ambtenarij innovatie internet media normen en waarden raaR verrommeling

“Om reacties tegen te gaan …”

Een website van gemeente of overheid moet alle soorten reacties kunnen verwerken. Dus als je bij Denhaag FM eerst lid moet worden van Facebook klopt dat gewoon niet.

Dat jij handige dingen bedenkt of fouten wilt melden, hebben zij blijkbaar liever niet. Net als ons eigen medisch centrum (MC).

Bij het MC moet ik als ik ingelogd ben en naar het contactformulier ga opnieuw mijn complete doopceel, geboortejaar, datum, adres etc. invullen. Ik bén al ingelogd maar tóch moet ik opnieuw mijn persoonsgegevens invullen. “Dat is om te veel reacties te voorkomen!”, weet de verantwoordelijke voor internet mij in vertrouwen te vertellen!?!
Nou, dat kan wel kloppen want ik had er al eigenlijk meteen geen zin meer in.
Ingelogd zijn, heeft namelijk niets meer te betekenen dan dat ik een beetje kan rondkijken in mijn eigen gegevens. Maar die blijken niet te kloppen met de praktijk! Als ik daar ter plekke de baliemedewerker, zittend achter een beeldscherm, over aanspreek, antwoordt hij:
“Ik moet uw nieuwe gegevens natuurlijk wel dóór krijgen!?!”

“Maar dat kan kunnen jullie toch alleen vanuit hier? En die gegevens hébben jullie toch? Ik heb ze zelf van jullie gekregen!?! “

Hier zijn wij voorlopig nog niet uit. Naar een incidenteel vertrouwelijk e-mailadres heb ik mijn actuele gegevens nu verzonden. Afwachten maar …

Om reacties tegen te gaan
Nog zo een. Als ik het zoveelste krantenbericht lees over de ‘Wijkenaanpak voor Haagse Kracht’ van wethouder Bladibla zie ik dat lezers op dit bericht kunnen reageren vóór zondag 15:00 uur naar xx.xxxxx@ad.nl!?!

2015/01/img_5392.jpg

“in de sociale lift naar een hoger niveau”; zal de redactie van het AD ook liever geen reacties meer ontvangen?