Voor paal staan …

Voor de school waar onze kleinkinderen tijdelijk gestationeerd zijn, staan de lantaarnpalen niet óp de stoep maar ervóór! Dat zou nog niet erg zijn als er een perkje of drempel omheen zou staan als waarschuwing voor parkeerders. Nee er zijn witte stenen ín het wegdek geplaatst die mogelijk de afmetingen van zo’n perkje zouden kunnen aangeven. 

Nu komt het voor dat gehaaste moeders hun kinderen komen ophalen en bij het inparkeren zo’n paal in het geheel niet zien en ertegenaan botsen. 
Wie staat hier nu voor paal: de moeder of de gemeente/uitvoerder? 

foutje?