Categorieën
natuur en milieu normen en waarden stadsflitsen

Sloopproces voor Eurojust gestart …

20130602-130014.jpg

hier zal Mariëtte niet meer optreden …

De Johanna Westermanschool is straks niet meer. Dochter Mariëtte wijst mij erop als wij met Lucas en Noortje van het Consultatiebureau af komen en erlangs rijden. “Weet je nog pap hoe ik water moest spelen onder dat doek en daardoor helemaal niet zichtbaar was?” Het was haar eerste optreden tijdens de eindmusical van de Galvani basisschool of was het van Theaterie? Het was ook meteen haar laatste optreden op toneel. Maar het lachen vergaat mij snel als ik mij realiseer dat de sloop ten behoeve van de Internationale Zone gewoon door gaat en over alle bezwaren en wensen van omwonenden en belanghebbenden heen walst. Wie ook maar tegen is, niemand ziet zijn wensen ingewilligd. Eurojust moet en zal er komen!

20130602-012818.jpg

alle bezwaren en tegenargumenten hebben geen effect

Onder de tegenstanders o.a. Adorée Colijn, bewoonster van een villa die gesloopt dreigt te worden, en tevens kleindochter van minister-president Hendrikus Colijn, die in de oorlog naar Duitsland is afgevoerd en daar in gevangenschap overleed. In de juridische papieren staat dat het groene karakter van de wijk onder alle omstandigheden behouden dient te blijven. Toch zal de bewoonster van de Villa Zorgvliet alsof zij hier illegaal woont, als een kraker uit haar huis gezet wordt. Het Wijkoverleg Zorgvliet is fel tegen deze ontwikkeling en heeft daar zeer goede argumenten voor. Ook het Monumentenplatform waarin onder meer De Vrienden van Den Haag, beargumenteert deze gemeentelijke dwaling. Maar niks houdt dit gemeentebestuur tegen bij het doordrukken van zijn wensen.

Eurojust, een EU-instelling die zich bezighoudt met het bestrijding van de georganiseerde misdaad (..) zit nu op het Haagse bedrijventerrein de Binckhorst, maar groeit daar uit zijn jasje. Het stadsbestuur vreest dat de organisatie de stad de rug zal toekeren als de nieuwbouwplannen in de wijk Zorgvliet in het honderd lopen.

Zie ook feitenrelaas op datum

Categorieën
normen en waarden verrommeling

Handjeklap Elandstraat krijgt staartje …

Omdat de bewoners rond de Elandstraat duidelijk hebben aangegeven niet van het bouwplan voor een studentencomplex gecharmeerd te zijn en de Welstandscommissie daar niet naar wil luisteren, heeft het Bewonerscollectief Prins Hendrikstraat e.o. nog wat leuke argumenten verzameld. Over het zo genaamd geen behoefte hebben aan parkeerplaatsen door studenten … Maar heeft de Gemeente zélf geen parkeernorm uitgevaardigd? Een kleine opheldering is wellicht op zijn plaats. Uiteraard is de brief aan onze wethouder van Betaald Parkeren (en Bomenkap) gezonden, Peter Smit.

Betreft; onterecht afgegeven parkeervergunningen Zeeheldenkwartier.

Geachte Hr. Smit,
Het parkeerprobleem in het Zeeheldenkwartier is nog steeds nijpend, en we willen dan ook dat, de als studentenwoningen gerealiseerde woonruimte in de wijk, niet (meer) in aanmerking komt voor een parkeervergunning.
De woonruimte is toentertijd grotendeels gerealiseerd met een ontheffing van de gemeentelijke parkeernorm, vanwege het argument dat studenten geen auto zouden hebben.
Het gaat dan ondermeer om panden aan de Laan van Meerdervoort, De Hugo de Grootstraat, Jacob van der Doesstraat/Piet Heinstraat, Van Speijkstraat en het Prins Hendrikplein
Het is dus alleszins redelijk om de parkeerdruk te verminderen in de wijk door die onterecht verleende vergunningen in te trekken en de betreffende huisnummers uit te sluiten in de administratie van parkeerbeheer.
En dat vanwege het feit dat er vanuit gegaan mag worden, dat er geen parkeerbehoefte aanwezig is. Daar ging de gemeente uiteindelijk ook vanuit bij het verstrekken van die (ver)bouwvergunningen
Daarnaast beschikken studenten over het algemeen over een OV jaarkaart en zal het niet meer hoeven te bekostigen van een auto het, over het algemeen, marginale besteedbare inkomen alleen maar ten goede komen.
In afwachting van uw berichten tekenen wij;

Bewonerscollectief Prins Hendrikstraat e.o.

Categorieën
stadsflitsen

Ministeriegebouwen blijven staan

Ministeriegebouwen toch maar laten staan en er wooneenheden van maken, oppert Maarniks Norder in DenHaagCentraal. Wat een goed idee van onze wethouder die verantwoordelijk is voor tehoogbouw en afbraak in Den Haag. Ja wat moet je anders met dat contract van de projectontwikkelaar die failliet ging waardoor Den Haag voor de honderden miljoenen opdraait?

20120914-010617.jpg

Categorieën
media natuur en milieu

Muurreclame Tasmanstraat 147 gerestaureerd

historische muurreclame gerestaureerd en opgeleverd
historische muurreclame gerestaureerd en opgeleverd

De Stichting Haags Industrieel Erfgoed maakt oude verweerde en vervaagde reclames op muren weer leesbaar. In de Tasmanstraat komen maar liefst 22 reclames tevoorschijn waar er ‘maar’ 15 werden verwacht. meer

Categorieën
media

Nieuwe botenloods voor Pelargos

dat zal wat worden samen roeien
dat zal wat worden samen roeien

Zie Hagazine.