Bakkerij mag eigen naam niet noemen …

Het houdt maar niet op met de gemeentelijke regelgeving. Hadden we pas nog de verboden zonnepanelen: nu gaat het weer om illegale letters van Bakkerij Victor Driessen in de Fahrenheitstraat.

20130812-233305.jpg

klachten vanuit de omgeving lijken mij niet direct aan de orde …

De gemeente Den Haag moet eens ophouden het de ondernemer moeilijk te maken. Ik zou bijna zeggen waar bemoeit zij zich mee? De belettering is als vanouds toen er een fotozaak in zat. Het zit niemand in de weg, het steekt niet uit en er zijn geen klachten binnengekomen van de omgeving.

Nee, dan die enorme lichtreclame op de Pier die tot in Hoek van Holland is te zien waar al zoveel klachten over bekend zijn van het verstoren van de omgeving: die staat er nog altijd te stralen.

20130808-005037.jpg

van verre is vanaf het Zuiderstrand overdag (!) die lichtreclame op De Pier te zien

Toon dan spierballen en als het niet om de inkomsten gaat van de precariorechten, waarom staat die er dan nog steeds?

De betreffende ambtenaar moet beslist in de directe omgeving van de Fahrenheitstraat wonen en zal hebben gedacht: hier kan ik weer mooi punten mee behalen voor mijn promotie. Een vergunning aanvragen kost trouwens nog geld ook en waarvoor?