Rare wereld …

Woensdag had ik een afspraak met LabWest en de prikpost aan de overkant. Die wordt weer gebruikt, mits van tevoren afgesproken via de digitale kalender.

In tegenstelling tot de eerste keer dat de prikpost weer open was, liep alles alsof er geen Corona bestond. Althans voor degene die mij prikte! Dat zei ik ook tegen de man en hij vroeg: “Hoe bedoelt u?.

Ik vertelde over de vorige keer, dat de vrouw volledig in doktersjas en mondkapje op achter een plexiglas scherm opereerde …

De man keek om zich heen en zei: “Oh ja, dat scherm …”

Hij had het nog niet opgemerkt en deed er verder niets mee.

… of dicht? Is vandaag de vraag …

Ik heb het maar zo gelaten, maar de vorige keer toen de vrouw klaar was met prikken, zei ze dat ik moest wachten want ze ging mij begeleiden naar buiten, via een nieuwe route langs de achterkant van de prikpost. Ze zei ook nog, let u op het afstapje? Ik mocht ondertussen niets aanraken en liep dus vanuit de Archimedesstraat terug naar huis!..

Eigenlijk dacht ik dat de prikker van vandaag niet wist waar hij mee bezig was, maar digitaal was het zonder haperen en uiterst snel!?!

Het is een rare wereld vandaag de dag …

Grensgevalletje?

Volgens de gemeentelijke dienst Stadsbeheer hebben wij en onze buren een restafvalprobleem. Persoonlijk vind ik dat nogal meevallen. Maar als ik de brief met het voorstel voor het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers (ORACS) in de straat achter ons en een zijstraat nog verder van ons vandaan dan vraag ik mij af of zij de situatie wel goed in beeld hebben.

Ons rijtje huizen tussen Regentesse- en Beeklaan zou nog het laatste zijn dat de vuilniszakken aan de stoeprand plaatst. En dat kan niet meer in verband met het oponthoud voor het verkeer tijdens het ophalen. Vuilniszakken op straat veroorzaken zwerfafval en trekken meeuwen aan.

Vreemd tussen Regentesselaan en Beeklaan bij Koningsplein e.o.

Als ik het eerste argument bekijk dan vind ik dat Stadsbeheer opnieuw de situatie niet goed in beeld brengt. Immers de loopafstand naar de dichtst bijzijnde container is nog geen vijftig meter. Maar wat wil je ook als je een plan bijvoegt dat de bestaande ORACS in de Archimedesstraat, Galvanistraat, Suezkade en Columbusstraat NIET vermeldt?! En ons rijtje huizen tegenover de Archimedesstraat als Koningsplein e.o. (buurt 44) betrekt?

Het C-woord

Wanneer zullen wij het C-woord niet meer gebruiken? Ik kan het toch al bijna niet meer uit mijn mond krijgen. Gaan wij alle reclame aanpassen aan gezond leven? En komt er een splitsing tussen journaal en écht nieuws?

Het geluid en de geur van de Noordzee branding heb ik gemist

Sinds wij terug zijn uit Italië waar de noodzaak van het dragen van mondkapjes goed doordringt als je jezelf ruikt, lijkt Den Haag met zijn supermarkten op loopafstand een welkom woongebied.

Géén wachtrijen meer vóór de grootwinkelbedrijven, en het bemachtigen van een boodschappenmand is geheel in eigen hand. Alleen de toerist loopt onwennig vanuit binnenkomst tegen de stroom in langs de betaalportalen op zoek naar het begin. Maar die komt ook uit Engeland …

Kijk jij nog Corona?

Het is allemaal reclame en Corona wat de klok slaat. Alhoewel ik eigenlijk copy writer ben, distantieer ik me van reclame in de media. En wel hierom.

“The Medium Is The Message

(William ‘Bill’ Bernbach)

Of wel: Herhaling is de kracht van de boodschap werd mij geleerd (Joop Roomer). En het publiek heeft vooral aandacht voor geld, sex en de dood!

Maar je kan ook overdrijven!

Kijk um shinen…

Boudewijn Revis, bekend van superhoogbouw en als wethouder ‘Revisie’ in Den Haag, krijgt een hele pagina in het AD over zijn resultaten in onze stad. Op de vraag waar hij het meest trots op is durft hij rustig te zeggen dat hij onze stad een stuk mooier achterlaat …

Nu al ontwerp nieuw Muziektheater te zien

Zijn laatste actie als wethouder Den Haag was een opdracht geven voor het omhakken van 839 zwakke (?) populieren voor hij naar Staatsbosbeheer (..) vertrok …

Zie ook: populieren tegen wateroverlast