Vandaag woon ik in een nieuwe woning …

Vandaag wenst Ziggo mij veel plezier toe in mijn nieuwe woning! ‘Rondom de oplevering van een nieuw huis’, zo schrijft Ziggo mij, ‘komt er van alles op u af. Er moet veel geregeld worden. Waaronder ook de aansluitingen voor televisie, bellen en internetten. Met één telefoontje is het bij Ziggo geregeld.’ Daar weten wij alles van, zou ik tot Ziggo willen zeggen.

Afijn, om een pijnlijk verhaal kort te maken, in tweevoud krijgen wij een schrijven van Ziggo in onze brievenbus dat beslist niet voor ons is bedoeld. Wij wonen hier al 35 jaar en beschikken over genoemde aansluitingen en wensen die ook te behouden. Het gevaar bestaat echter dat ‘als wij niets van ons laten horen, het liefst vandaag nog, de bestaande Ziggo aansluiting na twee weken na ontvangst van deze brief wordt afgesloten!!

Tegen lokaal tarief meld ik mij met de mededeling dat wij hier al geruime tijd wonen en onze bestaande aansluiting van Ziggo wensen te behouden. Het meisje aan de andere kant van de lijn vraagt (tegen lokaal tarief!) even aan haar chef of dat wel kan. Na enkele ondefinieerbare hits uit het James Last repertoire, meldt het meisje zich met de verontschuldigingen van haar chef. Deze brief, “Oh, ontving u er twee?”, mag ik verscheuren. De chef en zij garanderen mij dat onze bestaande aansluiting ook na twee weken gehandhaafd blijft. De brief (brieven, dus) zijn per abuis aan ons huisadres gezonden. Let wel, de adressering was geheel juist.

Oxxio, je energie loopt echt uit de hand …

Energieleverancier Oxxio, je weet wel de energieleverancier die spelletjes met haar gebruikers speelt, heeft iets nieuws bedacht. Ik zie het directieteam al zitten op een slechte maandagochtendvergadering. De voorzitter opent de vergadering en meldt dat de afname van groene energie niet de groei vertoont die zij ervan verwacht. Heeft iemand een plan waarmee de groene energieafname te verhogen is? Na vele trucjes van gratis (verouderde) iPads, ‘slimme’ energiemeters die feilloos aangeven wanneer iemand op vakantie is (..) etc. komt iemand met het idee de welkomstkorting met rente in te zetten.
De uitwerking ervan, ontvangen wij vandaag thuis in de brievenbus. Eigenlijk geloof ik niet dat deze Oxxio-actie echt van Oxxio afkomt. Als dat wél zo is dan zou deze actie zelfs bij wet verboden moeten worden. Wat is namelijk het geval?

Ons wordt een bedrag van € 65,22 beloofd als teruggave van de welkomstkorting 2006 (!). Dat is dus zeven jaar geleden! Of wij alleen maar even ons oude rekeningnummer (?) in het nieuwe rekeningnummer (?) willen wijzigen!?! Na het wijzigen van ons rekeningnummer is het mogelijk dat er toch een bedrag van ons oude rekeningnummer wordt afgeschreven (?). Dat heeft volgens de brief te maken met de verwerkingstijd van onze wijziging ?!? Gaat dat dan om die welkomstkorting van 2006? Wij kunnen er vanuitgaan dat onze eerstvolgende termijn(?!?) wél van onze nieuwe rekening wordt afgeschreven! Waar gáát dit over? Wij zijn helemaal niet bij Oxxio aangesloten! HALLOOO, anybody Home?

20131127-202003.jpg

is dit écht een nutsbedrijf of hebben wij te maken met een nepper?

Neem de informatie over de bijlagen. Het formulier graag samen met een kopie van mijn bankpas, voldoende gefrankeerd opsturen naar, let op: Antwoordnummer 1773!!! 1200 VB Hilversum. Frankeren naar een antwoordnummer terwijl er ook nog een antwoordenveloppe bijgevoegd is, waarop nog eens extra staat vermeld Postzegel plakken, niet nodig!

Dit moet toch een dubieuze actie zijn van een organisatie die het slechtste voor de mens voor ogen heeft? Of is dit een groene energieleverancier die op een uiterst onbetrouwbare wijze nieuwe oude klanten probeert te werven? Jij mag het zeggen.