Boerenprotest

Het werden er wat meer dan de met burgemeester Krikke afgesproken 75 stuks tractoren die Den Haag aandeden. En waarom ook niet een bezoekje aan het Scheveningse strand? Tot aan de boulevard aan toe stroomden honderden tractoren luid toeterend door Den Haag in de hoop zoveel mogelijk aandacht te krijgen voor de penibele situatie op het platte land.

duidelijke spandoeken en leuzen circuleren door de stad

Zienswijze Vrienden op Internationaal Park

De Vrienden van Den Haag (1500 leden in getal) toont in een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders haar zienswijze op het concept raadsvoorstel Internationaal Park en Ambitiedocument.

Zienswijze Vrienden van den Haag op Internationaal Park