Wat doen die verliezende partijen aan tafel?

Het is toch niet te verkroppen dat er niets lijkt veranderd sinds de verkiezingen in ons stadsbestuur? Opnieuw hebben de kiezers zich weer laten beetnemen door de fraaie beloftes van de politieke partijen. Nog even en de bouw van het Spuiforum gaat gewoon door. 

Hoe is het mogelijk dat inmiddels al twee formateurs van een nieuwe gemeenteraad de verliezende partijen mee laten praten over de samenstelling? Zijn hier geen regels voor? Moeten verliezende partijen niet even netjes op hun beurt wachten? Hebben winnende partijen zoals de Haagse Stadspartij en groep De Mos geen voorkeursstem? 

Eerder al las ik dat democratie niet meer van deze tijd is. De ontwikkelingen gaan te snel waardoor de aspecten van de democratie niet meer of in een te laat stadium aan bod komen. Daarvan geeft de huidige situatie in Den Haag duidelijk blijk.

De Koningsnach die ook weer door verkeerde afspraken de onuitspreekbare naam LILF (the Life I Live Festival!) heeft gekregen lijdt zelfs onder deze regenteske opstelling van ons demissionaire gemeentebestuur. Het Spuiplein, volgens mij de beste en enige openbare ruimte waar popmanifestaties in Den Haag kunnen plaatsvinden, kan door voorbereidingswerkzaamheden voor de bouw van het Spuiforum niet worden gebruikt!?! 
Wat een onzin dat je dat als organisatie pikt. Kermissen in het hartje van Haags historisch beschermd stadsgebied kunnen wél zonder enig probleem worden op- en afgebouwd.

Geef de fiets de ruimte

Dat nou de Nachburgemeester met de oplossing van de weesfiets moet komen. Een simpel bandje zoals wij van concerten kennen met de maand en het jaar erop. Dus voor de maand maart, 3 2014 en die bandjes kunnen overal ‘voâh wènagh’ verspreid worden. Als dat aan de fiets is vastgemaakt kunnen de verwijderaars alle andere fietsen verwijderen. 

20140228-145036.jpg

een overvol podium van de Supermarkt over Ruimte voor de Fiets

Maar liefst elf politieke partijen zitten op uitnodiging van de Haagse Fietsersbond als een aapje op een stokje op het podium van de Supermarkt krap tegen elkaar aan. Gespannen om te scoren met de komende gemeenteraadsverkiezingen in het vizier. Wat is er belangrijker dan de fiets in autovol Den Haag? Ik dacht echt dat er honderden mensen op dit debat af zouden komen. Maar het was bijna drukker op het podium dan in de zaal. Opvallend is dat sommige aanwezigen hun fiets op de Grote Markt stalden, terwijl dat sinds kort zelfs verboden is. De gratis stalling aan de Laan is hiervoor bedacht. Maar zoals iemand al terecht opmerkte die is vanaf de fietsroute niet te vinden. 

ergernis
Iedereen ergert zich aan de enorme hoeveelheid fietsen die te lang aan de beroemde inmiddels beruchte fietsnietjes staan vastgemaakt. De gemeente heeft daarom maar de onzalige proef ingevoerd de nietjes uit de Grote Marktstraat te bannen en er parkeervakken voor in de plaats te schilderen. Fietsen zonder standaard, zoals mijn atb bijvoorbeeld, kunnen dus hier niet meer staan. En wie gaat zijn dure fiets met standaard daar los neerzetten? Gevolg is dat de fietser zijn inkopen elders gaat doen. Wel een stuk chiquer en misschien wel de bedoeling zo’n lege Grote Marktstraat. 

debat
Maandagavond zit ik met verbazing ons politieke gehalte te bewonderen in de Supermarkt. Je kan zien dat de meesten het wel met de bewoners eens wíllen zijn maar daar in de raadsvergadering geen blijk van hebben gegeven. Hier worden ze op hun passiviteit afgerekend. Iedereen wil dat bewoners – dat zijn deze (kandidaat-)raadsleden immers thuis ook – meer maar vooral eerder inbreng moeten hebben in gemeenteplannen. Zo blijkt het dat de volgorde in de vormgeving van de openbare ruimte de fiets en het fietspad vaak de sluitposten zijn. Terwijl als je het handboek van de gemeente bekijkt voor de aanleg van fietspaden de minimale breedte twee meter vijfendertig moet bedragen. En waar worden deze afmetingen gehaald? Kan dat nou niet eens een keer anders?

Aandachtspunten voor de politiek:
Website voor inbreng door bewoners en fietsers;
Stallingen langs fietsroutes;
Handboek bij aanleg fietspaden van gemeente hanteren;
Verkeersdiploma voor elke basisschoolleerling;
Fietsroutes door gebruikers organisch tot stand laten komen ;
Fietspaden prioriteit verhogen bij volgorde inrichting openbare ruimte;
Fietsnietjes terug in de Grote Marktstraat;
Idee voor tijdbandjes tegen weesfietsen onderzoeken.