Nieuwe vormgeving AD Haagsche Courant

Van tijd tot tijd moet het uiterlijk van een krant of tijdschrift een verandering ondergaan. Je bent te gewoon, alledaags, saai en valt niet meer op. Dan moet er echt iets gebeuren om niet volledig onopgemerkt of alledaags te zijn.

Dat punt blijkt onlangs het AD bereikt te hebben omdat zij de boel eens lekker hebben opgefrist. De doorsnee lezer zal het niet zo merken, denk je dan. Maar wie schetst mijn verbazing dat vanuit alle hoeken de complimenten binnenrollen hoe lezers de verandering waarderen. Men kan er bijna niet over uit. En dat verrast mij. 

Eerlijk gezegd was mij nog niets opgevallen, totdat ik naar mijn favoriete deel van het dagblad wilde bladeren en het niet kon vinden! De ingezonden brieven onder het kopje ‘Uw mening’ vond ik ternauwernood terug naast ‘Meningen’. 

Zijn krantenlezers dan zo met design bezig? Dat zij een lijntje tussen rubrieken missen dat is weggelaten? 

Of zijn zij tussen de reageerders uitgepikt omdat juist zíj het wenselijke commentaar leveren? 

Mijn commentaar is in ieder geval, jammer van al die nieuwe bekende columnisten, waar ik weinig mee heb, vreemd dat Sjaak Bral opeens de plek van de hoofdredacteur inneemt, terwijl hij toch echt Den Haag vertegenwoordigt. Maar bovenal niemand die iets met internet en de sociale media doet … 

Toch vreemd voor een modern dagblad? 

“Om reacties tegen te gaan …”

Een website van gemeente of overheid moet alle soorten reacties kunnen verwerken. Dus als je bij Denhaag FM eerst lid moet worden van Facebook klopt dat gewoon niet.

Dat jij handige dingen bedenkt of fouten wilt melden, hebben zij blijkbaar liever niet. Net als ons eigen medisch centrum (MC).

Bij het MC moet ik als ik ingelogd ben en naar het contactformulier ga opnieuw mijn complete doopceel, geboortejaar, datum, adres etc. invullen. Ik bén al ingelogd maar tóch moet ik opnieuw mijn persoonsgegevens invullen. “Dat is om te veel reacties te voorkomen!”, weet de verantwoordelijke voor internet mij in vertrouwen te vertellen!?!
Nou, dat kan wel kloppen want ik had er al eigenlijk meteen geen zin meer in.
Ingelogd zijn, heeft namelijk niets meer te betekenen dan dat ik een beetje kan rondkijken in mijn eigen gegevens. Maar die blijken niet te kloppen met de praktijk! Als ik daar ter plekke de baliemedewerker, zittend achter een beeldscherm, over aanspreek, antwoordt hij:
“Ik moet uw nieuwe gegevens natuurlijk wel dóór krijgen!?!”

“Maar dat kan kunnen jullie toch alleen vanuit hier? En die gegevens hébben jullie toch? Ik heb ze zelf van jullie gekregen!?! “

Hier zijn wij voorlopig nog niet uit. Naar een incidenteel vertrouwelijk e-mailadres heb ik mijn actuele gegevens nu verzonden. Afwachten maar …

Om reacties tegen te gaan
Nog zo een. Als ik het zoveelste krantenbericht lees over de ‘Wijkenaanpak voor Haagse Kracht’ van wethouder Bladibla zie ik dat lezers op dit bericht kunnen reageren vóór zondag 15:00 uur naar xx.xxxxx@ad.nl!?!

2015/01/img_5392.jpg

“in de sociale lift naar een hoger niveau”; zal de redactie van het AD ook liever geen reacties meer ontvangen?