Pensioenfondsen doen maar raak …

Opnieuw doet het ABP een greep in onze portemonnee. Vandaag staat in het AD dat de grote pensioenfondsen opnieuw gaan korten op de pensioenen. Het ziet er naar uit dat de door ons over tientallen jaren betaalde pensioenkosten die maandelijks honderden guldens en later euro’s bedroegen stelselmatig in kleine hoeveelheden worden ingenomen. En het opmerkelijke is dat zo’n onheilsvoorspelling door de voorzitters van de pensioenen – die zelf bovenmatige salarissen ontvangen – zelf wordt gedaan.

img_3161

de weinig hoopvolle berichtgeving op het jaaroverzicht dat ik onlangs ontving …

Zoals bekend hebben gepensioneerden al sinds 2012 geen indexatie meer gekend. En de koopkrachtdaling ging gewoon door.
Nu zijn de lage rentepercentages er weer de oorzaak van.

Nieuw pensioenstelsel
Het voorstel is nu een nieuw pensioenstelsel te ontwikkelen waarbij mensen geen gegarandeerd pensioen meer ontvangen!?! Willen zij hiermee zeggen dat wij soms nu wél van een gegarandeerd pensioen genieten?
In het voorgestelde pensioenstelsel kunnen mensen zelf voor hun eigen pensioen sparen!?! Laten wij nu altijd al gedacht hebben dat wij met die enorme maandelijkse pensioenbijdragen al voor ons eigen pensioen aan het sparen waren?

img_3164

ook het ABP is lekker bezig met verwennen

In feite komt het erop neer dat de pensioenfondsen zich voor de toekomst willen indekken voor lagere uitbetalingen. Zij geven dus toe op dit moment onrechtmatig bezig te zijn en bevestigen hiermee wel heel erg duidelijk de witte boorden criminaliteit.