Zandsuppletie?

Laat ik nu toch denken dat we van die zandsuppletie af zijn sinds we de Zandmotor in het leven hebben geroepen?

Mensen verbazen zich nog altijd over het lange eind dat ze vanaf de boulevard over het zand moeten lopen om bij de branding te komen. Bovendien is een enorm deel van het Noorderstrand rechts van de Scheveningse Pier afgegraven voor de aanleg van alweer een parkeergarage. Een locatie waarvan ik dacht dat die juist verboden was in verband met het behoud van het duin als natuurlijke zeewering.

enorme dieptes tijdens de zoveelste afgraving voor een parkeergarage

Enorme dieptes waren te zien tijdens de afgraving toen men onverwachts op bunkers stuitte. Zou de zee hebben gemerkt dat zij juist híer wel eens haar slag kan slaan? En moet Rijkswaterstaat dáárom met die enorme strandophoging beginnen?

Spookrijders

Op de Verkeerscentrale in Nieuwegein is het controlecentrum in staat spookrijders te signaleren. Ik kan mij herinneren dat tussen het almaar groeiende wegverkeer in een spookrijder werd gesignaleerd als een rode streep, tegen de verkeersstroom in. Toen ik in mijn argeloosheid aan een van de bedieningsmensen vroeg waarom hier niets mee gedaan werd, was het antwoord: omdat er geen vraag naar is!!

Simpele denkers als ik menen dat deze optie, het signaleren van spookrijders via de detectielussen in het wegdek, een geweldige aanvulling van informatie kan zijn op de DRIPS (Dynamic Route Information Panel) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.