Parkplan moet gewoon van tafel!

Waarvan denk je dat de naam Revis is afgeleid? Van ‘revisie’ en waar staat revisie voor in de politiek? Politiek revisionisme is een politieke stroming binnen een land die herziening van bepaalde verdragen en internationale afspraken wil. 

Dus niks inspreken, meenemen of verder uitwerken van het plan en bijeenkomsten overleggen; dat doe je als je áchter een plan staat maar niet als het geheel je niet aanspreekt. En dat doet dit internationaal parkplan van wethouder Revisie. Zijn ‘ambitieplan’ moet niet worden voorgelegd aan de gemeenteraad: dit plan moet gewoon van tafel! We moeten af van Revis’ Pretpark!

img_3003-3

Deze ‘Wethouder Revisie’ mag zijn ambities verleggen naar de wensen van bewoners! Hij zit er voor ons, wij niet voor hem!

Kijk ook naar
Protestbijeenkomst zondag 10 januari 2016
Opknapbeurt Internationaal Park Groenewijk
Tot en met 17 januari 2016 reageren
Concept ambitiedocument
Verslag bijeenkomst Algemene Natuurvereniging AVN

Internationaal Vredespark is geen grap …

‘Suffe natuur verrijken met Cultuur’, zo omschrijven de voorstanders van het Internationaal Vredespark hun wens voor verandering. Ook het ‘geestdodende Zorgvliet’ gaat hiervan deel uitmaken.

Een opengebroken stad is voor de Haagse bestuurders blijkbaar niet voldoende: laten we de parken er ook bij betrekken en met afgravingen en rood-wit tape doorkruisen, klinkt het. De gemeente hoopt dat het park in 2030 (!) klaar is.
Zes bruggen over de Waterpartij. Zes meter brede betonwegen door de natuur trekken en waar mogelijk de onverharde wegen verharden.
Zoals ook het rode fietspad door het Haagsche Bos hierin al vóór ging en daarmee de historisch onverharde structuur om zeep hielp!

Ja, geen verandering is onze wethouders te min als er het woordje Internationaal of World in voorkomt. Dat zij daarmee haar bewoners en eigen natuurbeleid passeren, gaat hen in dit stadium volkomen voorbij. Mogelijk spiegelen zij zich in hun megalomanie aan het eerste Unesco Internationaal Vredespark op de grens van Canada en de Verenigde Staten.

img_3003

Voor toeristen en expats is de gedachte; maar wat als expats deze kaart nu aan het verspreiden zijn?

img_3002

onderhoud ja! Vermarkten NEE!

Reageren
Alle Hagenaars mogen laten horen wat zij van het plan vinden. Al veel mensen hebben tijdens de inloopbijeenkomst op 1 december het reactieformulier ingevuld en ingeleverd.

De termijn van reageren is met 2 weken verlengd. In plaats van tot en met 3 januari 2016, kan tot en met 17 januari 2016 worden gereageerd op het plan. Je kunt per per e-mail reageren naar:
info-internationalezone@denhaag.nl

of per post sturen naar:

Gemeente Den Haag

Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Afdeling Projectmanagement Den Haag (PmDH)

t.a.v. mevr. M. Dijkstra

Postbus 12655

2500 DP Den Haag

onder vermelding van ‘Internationaal Park’.

Drie Haagse parken komen samen in het Internationaal Park

Ook goed om te weten:
De Vrienden van het Vredespark

De gemeente heeft het plan Internationaal Park ter inzage gelegd. Het plan is gemaakt in afstemming met belanghebbende partijen zoals natuurorganisaties, bewonersgroepen en nabijgelegen organisaties en attracties. Voor het stadspark is € 6,5 miljoen beschikbaar voor de periode tot en met 2020. Medio 2016 wil de gemeente starten met de eerste werkzaamheden.

Teken de petitie tegen het Internationaal Park

Haagse routes maken geschiedenis

Op de Dag van de Haagse Geschiedenis schrijft de stad zelf ook geschiedenis.

Op het Plein maakte wethouder Joris Wijsmuller de keuze bekend voor namen van fietspaden in de Scheveningse Bosjes. Voor hulpdiensten is het bij noodsituaties tot dan toe moeilijk de plek des onheils te bepalen. Één van die namen is het Galgenpad geworden. De naam grijpt terug naar het verleden toen werkelijk langs deze route de galgen stonden opgesteld waar de vonnissen werden voltrokken van de Haagse rechterlijke macht.

Hoe komen die namen nu tot stand, vraag ik aan een enthousiaste medewerker van het gemeentearchief op het Plein? Mogen wij deze zelf bedenken? Nou nee. De fantasie van mensen gaat werkelijk alle kanten op bij het bedenken van originele namen. Om deze niet te ver van de geschiedenis te laten komen zijn er al acht namen door historici bedacht. Uit deze acht namen mag het publiek er vier kiezen.

Luister wat Arnoud (?) hierover te vertellen heeft

Den Haag heeft wat met routes op dit moment. Een week eerder al werd de Atlantikwall Herinneringsroute onthuld. Vandaag de bospaden in de Nieuwe Scheveningse Bosjes en even later de Thehaguestreetarttour.