Wat doen die verliezende partijen aan tafel?

Het is toch niet te verkroppen dat er niets lijkt veranderd sinds de verkiezingen in ons stadsbestuur? Opnieuw hebben de kiezers zich weer laten beetnemen door de fraaie beloftes van de politieke partijen. Nog even en de bouw van het Spuiforum gaat gewoon door. 

Hoe is het mogelijk dat inmiddels al twee formateurs van een nieuwe gemeenteraad de verliezende partijen mee laten praten over de samenstelling? Zijn hier geen regels voor? Moeten verliezende partijen niet even netjes op hun beurt wachten? Hebben winnende partijen zoals de Haagse Stadspartij en groep De Mos geen voorkeursstem? 

Eerder al las ik dat democratie niet meer van deze tijd is. De ontwikkelingen gaan te snel waardoor de aspecten van de democratie niet meer of in een te laat stadium aan bod komen. Daarvan geeft de huidige situatie in Den Haag duidelijk blijk.

De Koningsnach die ook weer door verkeerde afspraken de onuitspreekbare naam LILF (the Life I Live Festival!) heeft gekregen lijdt zelfs onder deze regenteske opstelling van ons demissionaire gemeentebestuur. Het Spuiplein, volgens mij de beste en enige openbare ruimte waar popmanifestaties in Den Haag kunnen plaatsvinden, kan door voorbereidingswerkzaamheden voor de bouw van het Spuiforum niet worden gebruikt!?! 
Wat een onzin dat je dat als organisatie pikt. Kermissen in het hartje van Haags historisch beschermd stadsgebied kunnen wél zonder enig probleem worden op- en afgebouwd.

Vrijheid van pers …

Vrijheid van Nieuwsgaring??? Die hebben ze in Nederland na 9/11, maar vooral toen ze hoorden dat ze deze top mochten organiseren in de kast gezet.

Er zijn, zeggen ze zo’n 3.000 leden van de pers. De pers mag op ongeveer 2/3 van het totale terrein komen, maar het andere derde deel waar het om gaat, waar het WorldForum ligt, daar mag de pers niet komen. Alleen zeer kleine groepjes mogen af en toe onder begeleiding naar het Worldforum. Eigenlijk is het congres besloten. Wil je televisie beelden? Dat kan, maar die moet je bij de NOS kopen.

20140325-101125.jpg
🎦

deze opname is gratis en louter bij persbureau Hagazine.nl te verkrijgen mits met bronvermelding

Foto’s maken? Geen sprake van. Uitsluitend ANP fotografen mogen de belangrijkste momenten fotograferen soms aangevuld met een enkele gelukkige die wordt uitgeloot voor een “pool”…. Als je goeie foto’s wilt, koop je die maar bij het ANP.

Bron Haagspraak.

Krankjorum dat Spuiforurm …

Het summum van demoquasie is wel het interview in de Stadskrant met hoogbouw- en afbraakwethouder Maarniks Norder. Dan zit je dus een artikel te lezen dat geheel en al de sfeer ademt van ons gemeentebestuur waar je het niet mee eens bent, gedrukt op papier dat door jezelf is betaald! Normaal ontvangen wij de Posthoorn met daarin de Stadskrant niet. Geen woord over de afkeuring van betrokken inwoners van Den Haag. De artists impressions geven onjuiste verhoudingen weer in het zicht op het megalomane bouwwerk en de omgeving.

RadioWest na het SpuiKrankjorum-debacle … over 4-Daagse?!?

Daags na de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie met het ‘spannende’ debat over het gemeentekrediet van € 181miljoen, voor een plan dat 80% van de inwoners van Den Haag niet wenst, heeft Studio Haagse Bluf het over: Massagesalons, Beach Socker en Vierdaagse!?!

Terwijl de kritische Hagenaar en Hagenees klaar zit voor een paar pittige vraaggesprekken met burgemeester Jozias van Aartse en wethouders Maarniks Norder en Marjolein de Jong, of over het opstappen van de directeur van het Nederlands Danstheater, gaat het plots over de jarenlange illegale massagesalons en de Nijmeegse Vierdaagse!?! Eindigt de laatste etappe soms in Den Haag?
Wat doet RadioWest met Studio Haagse Bluf, ‘DenHaagFM’ 100% Haags in Nijmegen? Of radioWest Tour de France?!? Nog verder van huis!

20130719-135128.jpg

wat doet deze afzetting rond deze mui tussen de badgasten?

Terwijl wij in Den Haag met vragen zitten over de HTM? Lijn 11 door de Zoutmanstraat? Nieuwe actie van de HTM? De HTM komt naar u toe deze zomer? Waar is de bewaakte fietsenstalling met het bewakershok bij de Eneco windmolen aan het Zuiderstrand gebleven? Ervoor in de plaats ligt een gigantische berg zand. Wat betekent de afzetting op het Zuiderstrand rond de mui midden tussen de badgasten? Waar is de waterpomp van Dunea aan het einde van de Houtrustweg?

Nee ‘100% Haags’ staat in Nijmegen op de ‘Via Gladdiola’ te vertellen dat het warm is!