Spookrijders

Op de Verkeerscentrale in Nieuwegein is het controlecentrum in staat spookrijders te signaleren. Ik kan mij herinneren dat tussen het almaar groeiende wegverkeer in een spookrijder werd gesignaleerd als een rode streep, tegen de verkeersstroom in. Toen ik in mijn argeloosheid aan een van de bedieningsmensen vroeg waarom hier niets mee gedaan werd, was het antwoord: omdat er geen vraag naar is!!

Simpele denkers als ik menen dat deze optie, het signaleren van spookrijders via de detectielussen in het wegdek, een geweldige aanvulling van informatie kan zijn op de DRIPS (Dynamic Route Information Panel) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Wegpiraat of vergissing?

Met een bonk en piepende banden, baande vanochtend rond het middaguur aan de landzijde van het Valkenbosplein een metallicblauwe auto zich een weg tussen de abri en het stilstaande verkeer door.

bestuurder in paniek of asociaal rijgedrag?

Zonder te stoppen, en zo te horen vol gas, manipuleerde de bestuurder de auto tegen de rijrichting in links langs de tramhalte en het verkeer richting stad en reed ter hoogte van het zebrapad over de trambaan naar de rechterkant van de weg. Verbaasde blikken en verontwaardiging voor dit rijgedrag. Verbazingwekkend dat er geen slachtoffers zijn gevallen. De wagen moet schade hebben …