Krankjorum dat Spuiforurm …

Het summum van demoquasie is wel het interview in de Stadskrant met hoogbouw- en afbraakwethouder Maarniks Norder. Dan zit je dus een artikel te lezen dat geheel en al de sfeer ademt van ons gemeentebestuur waar je het niet mee eens bent, gedrukt op papier dat door jezelf is betaald! Normaal ontvangen wij de Posthoorn met daarin de Stadskrant niet. Geen woord over de afkeuring van betrokken inwoners van Den Haag. De artists impressions geven onjuiste verhoudingen weer in het zicht op het megalomane bouwwerk en de omgeving.

Gaat Spuiforum Europese aanbesteding omzeilen?

Westlandse bouwers ontdekken manier om Europese aanbestedingsregels te omzeilen en Den Haag ziet daar wel brood in. Spuiforum zou gebouwd kunnen worden door Europese aanbestedingsregels te omzeilen? Een slimme maar bijna misdadige opstelling van een lagere overheid die al nauwelijks rekening houdt met de wensen van haar burgers. Ik kan het mij wel voorstellen van een stadsbestuur dat met het plan Culturele hoofdstad 2018 al door de jury gediskwalificeerd werd.

De jury miste onder meer: aandacht voor conflicten en spanningen tussen verschillende groepen in de samenleving (ook wel burgers genoemd). Ook mist ze duidelijke voorstellen om diverse groeperingen actief te betrekken in de voorbereiding en uitwerking van 2018.
‘Dus’ gaat men gewoon door op het Spuiplein met bodeminspectie waar het Spuiforum zou moeten komen. En nu ook nog proberen de Europese regels te omzeilen?!?

Misschien zouden wij eens kunnen kijken naar de grondslag van de Werkgroep DOOIEVAAR ofwel een cultuurplein voor de helft van het budget? En ook de argumenten gehoord tijdens het eerste stadsdebat over de vernieuwing van het Spuiplein, liegen er niet om.
Daar komen lokale bedrijven ruim aan bod in een aangepast vernieuwingsplan van de zalen waarmee wij een kleine 100 miljoen euro kunnen besparen. Daar kan een groot deel van de Haagse bevolking wel achter staan.