Wat doen die verliezende partijen aan tafel?

Het is toch niet te verkroppen dat er niets lijkt veranderd sinds de verkiezingen in ons stadsbestuur? Opnieuw hebben de kiezers zich weer laten beetnemen door de fraaie beloftes van de politieke partijen. Nog even en de bouw van het Spuiforum gaat gewoon door. 

Hoe is het mogelijk dat inmiddels al twee formateurs van een nieuwe gemeenteraad de verliezende partijen mee laten praten over de samenstelling? Zijn hier geen regels voor? Moeten verliezende partijen niet even netjes op hun beurt wachten? Hebben winnende partijen zoals de Haagse Stadspartij en groep De Mos geen voorkeursstem? 

Eerder al las ik dat democratie niet meer van deze tijd is. De ontwikkelingen gaan te snel waardoor de aspecten van de democratie niet meer of in een te laat stadium aan bod komen. Daarvan geeft de huidige situatie in Den Haag duidelijk blijk.

De Koningsnach die ook weer door verkeerde afspraken de onuitspreekbare naam LILF (the Life I Live Festival!) heeft gekregen lijdt zelfs onder deze regenteske opstelling van ons demissionaire gemeentebestuur. Het Spuiplein, volgens mij de beste en enige openbare ruimte waar popmanifestaties in Den Haag kunnen plaatsvinden, kan door voorbereidingswerkzaamheden voor de bouw van het Spuiforum niet worden gebruikt!?! 
Wat een onzin dat je dat als organisatie pikt. Kermissen in het hartje van Haags historisch beschermd stadsgebied kunnen wél zonder enig probleem worden op- en afgebouwd.

Voorbereidingen Spuiforum teisteren de kunst!

Kunstenaar Peter Struycken zal menigmaal achter zijn oren krabben als hij zijn Haagse kunstwerken achteraf beschouwt. Hij heeft dan wel geografisch gezien toplocaties te pakken, waaronder het centrum van Den Haag, maar inwoners van Den Haag weten wel beter.

Een beetje kunstkenner weet dat het Sokkelplan van Struycken zich precies in de Bermudadriehoek van Maarniks Norder bevindt. De door verschillende kunstenaars uitgevoerde werken op sokkels moesten de grandeur van de Haagse winkelpromenade nog eens onderstrepen. In de praktijk betekende dat veelal de nieuw te exposeren kunstwerken voor een volgende sloop van een winkelpui of bestrating behoeden en de locatie te verplaatsen.
Er kwam zelfs een moment dat de kunstenaar ternauwernood kon voorkomen dat het complete kunstproject – nota bene door de gemeente zelf geïnitieerd – zou stoppen!

Spoeddebat nodig om oude raad te stoppen
Nu dreigt een ander spraakmakend kunstproject te worden gesloopt op een plek die wij niet direct kunnen controleren namelijk de ‘Wonderfontein’ onder het Spuiplein. Net als de bouw van het Zuiderstrandtheater die onveranderd doorgaat, hebben ook de aannemers van het Krankjorum Spuiforum blijkbaar geen opdracht gekregen hun sloopwerkzaamheden te stoppen. Dus voordat wij het weten wordt ook hier ‘gewoon’ de stekker uitgetrokken.

RadioWest na het SpuiKrankjorum-debacle … over 4-Daagse?!?

Daags na de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie met het ‘spannende’ debat over het gemeentekrediet van € 181miljoen, voor een plan dat 80% van de inwoners van Den Haag niet wenst, heeft Studio Haagse Bluf het over: Massagesalons, Beach Socker en Vierdaagse!?!

Terwijl de kritische Hagenaar en Hagenees klaar zit voor een paar pittige vraaggesprekken met burgemeester Jozias van Aartse en wethouders Maarniks Norder en Marjolein de Jong, of over het opstappen van de directeur van het Nederlands Danstheater, gaat het plots over de jarenlange illegale massagesalons en de Nijmeegse Vierdaagse!?! Eindigt de laatste etappe soms in Den Haag?
Wat doet RadioWest met Studio Haagse Bluf, ‘DenHaagFM’ 100% Haags in Nijmegen? Of radioWest Tour de France?!? Nog verder van huis!

20130719-135128.jpg

wat doet deze afzetting rond deze mui tussen de badgasten?

Terwijl wij in Den Haag met vragen zitten over de HTM? Lijn 11 door de Zoutmanstraat? Nieuwe actie van de HTM? De HTM komt naar u toe deze zomer? Waar is de bewaakte fietsenstalling met het bewakershok bij de Eneco windmolen aan het Zuiderstrand gebleven? Ervoor in de plaats ligt een gigantische berg zand. Wat betekent de afzetting op het Zuiderstrand rond de mui midden tussen de badgasten? Waar is de waterpomp van Dunea aan het einde van de Houtrustweg?

Nee ‘100% Haags’ staat in Nijmegen op de ‘Via Gladdiola’ te vertellen dat het warm is!

Den Haag krankjorum met het Spuiforum

DenHaagTeKijk

Ze gaan het Spuiforum waarschijnlijk over de vakantie heen tillen.
Maar ze zouden wel alvast die 181 miljoen als aan te gane lening reserveren.
Een lening?
Waarschijnlijk een reservering van wat ze al hebben
Als ze het zouden lenen zijn ze echt helemaal gek geworden.
Eind 2009 hadden we 1,25 miljard aan reserve, die inmiddels is aangegroeid tot 1,4 miljard.
1.400 miljoen.
Ze weten waarschijnlijk zelf niet eens hoe rijk ze eigenlijk zijn.
Maar die publicatie van henzelf was net in de verkiezingscampagne voor maart 2010 en is waarschijnlijk niemand opgevallen.
Wel uren vergaderen over een al of niet bezuiniging van 5.000 euro voor een organisatie, terwijl ze achter hun rug een geldpakhuis vol hebben.
Misschien is het wel handig om hun eigen raadsstukken eens te lezen.

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/document/DMO-bestemmingsreserves-deel-2.htm

En hier nog een spiegeltje mocht dat bericht ineens verdwenen zijn.
Leer ons die gemeente kennen.

View original post