Grensgevalletje?

Volgens de gemeentelijke dienst Stadsbeheer hebben wij en onze buren een restafvalprobleem. Persoonlijk vind ik dat nogal meevallen. Maar als ik de brief met het voorstel voor het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers (ORACS) in de straat achter ons en een zijstraat nog verder van ons vandaan dan vraag ik mij af of zij de situatie wel goed in beeld hebben.

Ons rijtje huizen tussen Regentesse- en Beeklaan zou nog het laatste zijn dat de vuilniszakken aan de stoeprand plaatst. En dat kan niet meer in verband met het oponthoud voor het verkeer tijdens het ophalen. Vuilniszakken op straat veroorzaken zwerfafval en trekken meeuwen aan.

Vreemd tussen Regentesselaan en Beeklaan bij Koningsplein e.o.

Als ik het eerste argument bekijk dan vind ik dat Stadsbeheer opnieuw de situatie niet goed in beeld brengt. Immers de loopafstand naar de dichtst bijzijnde container is nog geen vijftig meter. Maar wat wil je ook als je een plan bijvoegt dat de bestaande ORACS in de Archimedesstraat, Galvanistraat, Suezkade en Columbusstraat NIET vermeldt?! En ons rijtje huizen tegenover de Archimedesstraat als Koningsplein e.o. (buurt 44) betrekt?

Stadsbeheer beter onder de mensen brengen

Is het erg vreemd gedacht als de gemeente voortaan zijn plannen voor een wijk, buurt, gebouw of plantsoen zelf binnen die wijk al dan niet via poster of pamflet op het object publiceert? Met het doel zoveel mogelijk betrokkenen trachten te bereiken?

Soms lijkt het erop alsof voorgenomen plannen, als sloop, kap of aanleg zo onopvallend mogelijk in de openbare ruimte worden geprojecteerd. Bewoners moeten zich meestal in allerlei bochten wringen en zich in vaak onleesbare gemeentelijke publicaties verdiepen om zo te achterhalen wat de plannen zijn met hun directe leef- en werkomgeving . Dat komt de onderlinge verstandhouding niet echt ten goede.

IMG_5737

hier had een gemeente pamflet kunnen hangen …

Neem nu de bomen langs de Veenkade en de Toussaintkade. Op die bomen zijn nu door het actiecomité pamfletten aangebracht die er niet om liegen.
Via publicaties heeft zij zich eerst van de plannen op de hoogte moeten stellen en vervolgens zich erin moeten verdiepen, om zich al dan niet dan boos te moeten maken, handtekeningen te gaan gaan verzamelen en duur drukwerk te laten maken waarop de tegenargumenten staan.

Het zou een stuk betrouwbaarder overkomen als de gemeente, die er tenslotte voor ons allemaal is, zelf pamfletten laat vervaardigen waarop staat wat zij in de buurt van plan is en dat ook op de betrokken objecten kenbaar maakt. De gemeente is immers zelf het eerst en best geïnformeerd?

De communicatie met de bewoners zal op deze manier een stuk directer verlopen. Bovendien toont de gemeente dat zij mét de bewoners meedenkt en niet geïsoleerd plannen maakt.

Een idee?

Zie kapvergunning nu al verleend

Hommerson maakt Scheveningse Boulevard af?!?

Dit kan toch niet waar zijn? Wordt de authentieke Scheveningse Boulevard onder veel tegenstand afgebroken voor het inmiddels door velen bejubelde fraaie ontwerp. Tot diep onder het maaiveld liggende niveaus worden bunkervrij gemaakt. Laag na laag krijgt zijn eigen, het lijkt wel, persoonlijke schoonheidsbehandeling streng met hekken afgeschermd voor onbevoegde blikken.
20130210-194532.jpg

laag na laag zorgvuldig afgewerkt en bedekt …

Je vraagt je bijna af wat er zo lang en indringend behandeld moest worden nu het allemaal onder de nieuwe glooiende mantel der vooruitgang is bedekt.
20130210-170009.jpg

fraai fietspad op ‘Norder’ Boulevard

Nu mag zonder tussenkomst van de gemeente het fruitautomatenimperium Hommerson het karwei afmaken? Met andere woorden, wat zichtbaar wordt boven de grond van de Noorder Boulevard daar wil de gemeente zich niet (meer?) mee bemoeien!?! Dat verzin je toch niet? Je zal maar in één van de onderste appartementen van de achterliggende flats wonen met uitzicht op zee en je krijgt van die prachtig golvende (automaten)hallen voor je neus …

20130210-131130.jpg

Las Vegas aan de ‘Norder’ Boulevard

Foto Piet Gispen