Wijkindelingen een keuzevak …

Kennis van de stad blijkt bij veel mensen een gemis te zijn. Kan, dat is hun probleem. Maar als zelfs medewerkers van het stadsbestuur deze kennis ontberen wordt het diep treurig.

Op ons Stadhuis blijkt de kennis van wijkindelingen een keuzevak te zijn en niet alle ambtenaren hebben voor dit vak gekozen.
Zij wonen waarschijnlijk ook niet in onze stad, dus wat zal je dan.
Ik, en met mij vele anderen wonen in het stadsdeel Segbroek met name in Het Regentessekwartier, althans tot voor kort leek dat zo.
Tot dat ik hoorde dat het deel van Regentessekwartier met o.a. de postcode 2518, tussen de trambaan van lijn 11 en de Noordwestbuitensingel naar stadsdeel het Centrum was overgedaan. Dit werd mij medegedeeld n.a.v. mijn vele bezorgklachten van het Weekblad de Posthoorn. Wij ontvangen ( als hij komt) edities van Haagsche Hout, Scheveningen, Centrum en vele anderen. Geen Segbroek.

De medewerkster die mij, n.a.v. mijn klachten, te woord stond heeft het nog eens goed nagekeken. Nee mijnheer geen Segbroek maar Centrum zegt de gemeente.
Einde discussie of ????
Het moet niet gekker worden!

Gerard L. Tettero
Zamenhofstraat 152
2518 LB Den Haag
( althans wie weet)