Lelijke Haagse Plekken

De Vrienden van Den Haag hebben het internet ontdekt in hun streven de leefbaarheid van onze stad te bevorderen (met behoud van zijn karakteristieke waarden). Op hun vernieuwde website vriendenvandenhaag.nl onder het kopje Lelijke Plekken komen foto’s te staan van situaties waaraan mensen zich ergeren en die aangepakt dienen te worden.

Voel je vrij om eindelijk ook eens jouw ergernis fotografisch vast te leggen met een korte motivatie en op te sturen aan website@vriendenvandenhaag.nl. Elk half jaar wordt de indringendste foto beloond met een leuke prijs.

De uitstraling van een kerstmarkt op het fraaie Lange Voorhout is hier ver te zoeken

Door de ergernis ook werkelijk te benoemen, motiveer je anderen eerder hetzelfde te doen. 

Zie ook

Ons Den Haag nieuwsblad van de Vrienden van Den Haag

Lelijke Plekken in Den Haag

Dag bomen …

De Haagse Archimedesstraat krijgt nieuwe rioleringen en bestrating waarvoor de bomen op het trottoir moeten wijken. Ook de naar boven drukkende wortels in de ongelijke stoepen verdwijnen hierdoor.

De zware populier op de hoek bij de Laan van Meerdervoort wordt weggevaagd als een bloemetje in een vaasje.

img_1666-1

Bomen omhakken is er tegenwoordig niet meer bij