Uitspraak Rechter veroorzaakt chaos Digi-D

Ook Rechters mogen geen uitspraken doen over zaken waar zij geen verstand van hebben. Dat blijkt maar weer in de zaak van reclamebureau Digi-D en het digitaal overheidpaspoort DigiD. Wie daarover oordeelt dat deze namen in het digitale verkeer naast elkaar kunnen voortbestaan, heeft geen verstand van (digitale) zaken.

Onderzoek
Het bedenken van een naam die een begrip moet worden in het maatschappelijk verkeer dat nauw betrokken is met de veiligheid van persoonlijke en financiële gegevens, mag op zijn minst gebaseerd zijn op een onderzoek naar gelijkende bedrijfs- en productnamen. Vooralsnog lijkt het er niet op dat een zorgvuldig onderzoek heeft plaats gehad. Hoe kan dit, terwijl elke nieuwe productnaam geregistreerd moet staan in een merkenregister – zoals Merkenbureau Benelux – om latere onduidelijkheid te voorkomen?

Oplossing
Dat deze miscommunicatie al jaren voortduurt heeft het er niet makkelijker op gemaakt er een einde aan te maken. Het is immers bekend dat mensen niet lezen voordat ze tot handelen overgaan. En het aantal mensen dat uiteindelijk een DigiD nodig zal hebben, loopt in de miljoenen. Lastig om al die miljoenen mensen het verschil duidelijk te maken. Een optie is dat de overheid het complete reclamebureau overneemt. Een andere is een miljoenen kostende reclamecampagne te ontwikkelen met de slogan voor een complete naamswijziging van het digitale overheidspaspoort DigiD. Een beginnetje is al gemaakt door het reclamebureau … Digi-D.