Marnix is voor goed terug …

Iedereen is er, als op de Grote Markt het aftellen begint en de enige echte Haagse Harry op zijn voetstuk wordt onthuld. De perfecte plek waar iedere voorbijganger en belangstellende dit Haagse icoon kan zien en voelen.

De door Sjaak Bral beloofde explosie blijft gelukkig uit, ook al ziet de rook boven de opstelling er dreigend uit. Maar wethouder Joris Wijsmaker, eh … muller noemt wel iets explosiefs in zijn verhaal.
“Den Haag heeft er een Lieverdje bij, maar dit is geen lieverdje maar beter gezegd een kanonskogel: de Kanonskogel van Den Haag!”

De massaal toegestroomde Harry fans zingen uit volle borst “Oh oh Den Haag …” ondersteund door de originele “Kap Nâh” blaaskapel.

img_1692-3

Het lijkt alsof de ambulances expres tot driemaal toe zich achter de menigte door wringen om aandacht op het enorme spandoek te vestigen: “De Haag zal jullie missûh!”

Het woordje ‘trots’ kan broertje Robert-Jan gewoon niet meer horen. Ja hij is enorm trots dat Marnix met dit vijfduizend kilo wegende keramiek voor goed wordt geëerd.

Er is wat as van Marnix in het beeld verwerkt want as hoorde bij deze verstokte roker. Met recht kun je nu zeggen dat Haagse Harry het middelpunt is van de stad en dat Den Haag om zíjn as draait. Aldus Sjaak Bral.

Eigenlijk vond Marnix dat Haagse Harry alles al had gezegd: “Ik wogt zau moe van die gauzâh,” en die gedachte krijgt inhoud in het nieuwe en waarschijnlijk allerlaatste boek: ‘Haagse Harry, De Mazzoll!!’.

img_1694

hoe diep kan liefde gaan voor onze stadsheld Haagse Harry … Spontaan ontbloot mannenbeen

Zie ook
Haagspraak ‘Een standbèld voah Haagse Harry

img_3283-1

Het AD opent vandaag met een foto van de onthulling op de voorpagina.

img_1703

img_1701

en meteen al druk bezoek rond Haagse Harry die op zijn rug een opgestoken middelvinger voor de bezoeker over heeft

De Grote Verschutting is begonnen …

Verbijstering vanochtend bij de aanblik van tientallen kubieke meters blank hout, aangebracht rond het Muziektheater op het Spuiplein.

Zover als ik van achter de tafel in Café Van Beek kan kijken, zie ik hout in plaats van de spiegelwand van de veel te vroeg af te breken Dr. Anton Philipszaal.

IMG_2760
niet te geloven toch dat de Dr. Anton Philipszaal gebouwd in 1987 nu al wordt afgebroken?

De ongetwijfeld als sloopschutting bedoelde omheining van ongebruikt hout kreeg van OK-ganger Marcel de toepasselijke naam Verschutting. En dat is het. Een grote Verschutting.

Omroep Zw …eh West tooide haar bericht eerder met een naar mijn mening onjuiste foto, namelijk de Vuurkorf, een artists impression van de nieuwbouw ontworpen door Jo Coenen. West maakt blijkbaar zo vaak fouten dat zij al in haar berichtgeving de mogelijkheid biedt correcties te melden. Ik meldde de fout en de foto werd vervangen.

IMG_1057
de nieuwbouw van het OCC naar ontwerp van Jo Coenen wordt ‘natuurlijk’ pas over maximaal 30 à 20 jaar afgebroken …

IMG_2762
besluit Raad van State: Den Haag kan beginnen met het slopen van de gebouwen in het Spuikwartier

Sloop Danstheater begonnen op Haagspraak
Eerder op Hagazine

Zie ook OCC wie heeft er wat mee?
Spuiplan in Pulchri
Spuihavenplan in DHD

“Geef de begroting aan de burgers!”

Net heb ik mijn iPad opgeborgen na een geanimeerde gemeente voorlichtingsavond in De Nieuwe Regentes of iemand uit het publiek roept: “Pure tijdverspilling!” Gevolgd door: “Geef de begroting aan de burgers!”.

Het zijn reacties op een oudere dame, die hardop de uitnodiging voorleest: “Daarom nodig ik u hierbij graag uit om naar de presentatie van de gebiedsprogramma’s te komen.” En zij vervolgt: “Maar ik heb geen gebiedsprogramma gezien!”.

Dat klopt. Ik heb wel wat filmpjes gezien waarin ideeën worden gepresenteerd, maar niet de ‘ontwikkelde gebiedsprogramma’s (2016 – 2019) die volgens de uitnodiging klaar zouden zijn en hier aan ons gepresenteerd zouden worden.

IMG_0813
enorme opkomst van bewoners in De Nieuwe Regentes benieuwd naar de presentatie van de Segbroek gebiedsprogramma’s

Natuurlijk, daarom is de opkomst zo groot! Ik vind het al zo ongelooflijk veel mensen die op de uitnodiging afkomen. Daarom zit ik hier ook. En de avond verliep juist zo vlotjes en geanimeerd. Met een pauzestuk van twee jonge ballerina’s aan doeken vanaf het plafond van de Grote Zaal – voorheen ‘het diepe’ van het zwembad- De Nieuwe Regentes begeleid door een fadozangeres en een gitarist. Zij vragen hiermee overigens aandacht voor Het Circus De Verademing.

Ideeën uit de zaal
Bij elk van de zeven thema’s kunnen mensen hun zegje doen. Niet teveel natuurlijk en ook niet te lang want de avond is gepland tot negen uur. Zo komen de volgende ideeën naar boven.

Fietsen stallen onder de grond kan al in Japan. Volgens de wethouder te duur als je ziet wat een volautomatische autostalling al kost. Maar Automatisch fietsen stallen onder de grond zou eigenlijk eerder uitgeprobeerd moeten zijn dan voor de auto. Altijd weer die auto!

Dan hoor ik een klacht dat controleurs weesfietsen waar nog een zadel, stuur en wielen aan vast zitten, niet in beslag mogen nemen. Dat blijven dus weesfietsen.

Rolstoelers zijn volgens fietsers een gevaar op de weg. Je mag als rolstoeler niets zeggen tegen een fietser want je krijgt zo een fiets in je nek.
Sociale wijkzorgteams zijn nieuw, vertelt Anne Hans die er verstand van heeft. Als je veel schulden hebt, zorgt dat voor psychische problemen. Hoe sterk Segbroek daarin nu is? Veel verschillende vlakken die elkaar nog niet hebben gevonden. Burenhulp goede ideeën? Deze wijk heeft veel gevoel voor burenhulp. In Woerden is de integrale aanpak volgens iemand beter geregeld. “In Segbroek wordt burenhulp door een tachtigplusser geregeld, alleen weten de ouderen voor wie het bestemd is dit niet. “Woerden waar ligt dat?”, grapt de gespreksleider flauw.

Veiligheid vanaf de tekentafel
“Aan de Goudsbloemlaan is het pleintje nog maar net heringericht en we horen nu al dat het onveiliger is geworden. Heel frustrerend om te horen. “ vindt Wethouder Wijsmuller. Ook de Jumbo neemt hier een plaats in met vervoerproblemen.
Bewoners moeten de onveiligheid zelf aangeven en niet vanaf de tekentafel worden ingepland. Conradkade is fietspad geworden waar de auto te gast is. Ook dat is een levensgevaarlijke situatie geworden. In ieder geval is hier een groter bord gewenst dat de auto te gast is. Ook de Fahrenheitstraat is gevaarlijker geworden sinds de nieuwe inrichting. Waarom moet altijd alles door de gemeente geregeld worden? Als het niet geregeld wordt, zijn de mensen oplettender en daardoor williger.

Urban sports is actief bezig zijn. Voorbeelden dat jongeren op een positieve manier bezig kunnen zijn. Plannen zijn in de maak. Hekken open zodat velden meer voor sport gebruikt kunnen worden. Mensen sporten eigenlijk liever op velden waar het niet mag. Akkie Akkermans heeft wel ideeën over de verbetering van de oracs. Ook de nummers die je moet bellen om overlast te melden. Tegen de meeuwenoverlast bijvoorbeeld.

Leuk van Joris dat hij meldt als spullen weggehaald worden dit weer gesplitst wordt gedaan. Gevolg is dat de dozen er nog staan. Dat moet anders. De optie onder de grond vuilnis stoppen zou niet kunnen ivm de vele kabels onder de grond was twintig jaar geleden de gedachte. En nu anno 2015 kan het wel dus waarom niet ook chemisch en plastic onder de grond?

Dan is er het gemis van de Huisvuilkalender die willen we weer terug.

Laancoördinator daarvan zouden er meer moeten zijn. Meer aanbellen als het stil lijkt in huis. Het voorkomt eenzaamheid en sociaal isolement.
En Stadstuinbouw ook goed voor de sociale contacten.

Resumé
Tot zover de aantekeningen die ik die avond maakte.
Wij zouden het gebiedsgebonden programma gepresenteerd krijgen en met elkaar bespreken. Wij waren daartoe uitgenodigd in De Nieuwe Regentes om het programma te bespreken maar we hebben niets gezien alleen maar kunnen reageren op filmpjes.

De Segbroek inloopavonden die erop volgen zijn bedoeld om in gesprek te gaan met de gemeente.

IMG_0811
vlnr wethouder Joris Wijsmuller, stadsdeel directeur Segbroek Hanneke Schippers en de spreekstalmeester

Geef de begroting aan de burgers, een oproep uit de zaal, is zo’n gek idee nog niet. Stop met het bedenken van programma’s vanaf de tekentafel.
Laat bewoners de veiligheid die nodig is aangeven. En doe wat aan de communicatie naar het publiek!

Of is dit weer een volgend Wijsmakertje waar ik bijna intrap? En dat is precies waar het om draait in deze gemeente.

Zie ook Activiteitenprogramma Segbroek 2012

O.C.C. … wat ?!?

Ja hoor, ze zijn eruit. Alleen wij nog niet. Na de ultieme poging een gezellig haventje aan te leggen waar nu een totaal verramponeerd Spuiplein ligt, is nog geen week later gekozen voor het Jo Coenen plan. Je weet wel met het Formerly Known As Twintowers design.

Natuurlijk op een moment dat elk weldenkend en hardwerkend mens op vakantie is en er dus niet al teveel tegenstemmers zijn. What’s new, sinds het Wijsmaker tijdperk in de Haagse politiek? En om de discussie helemaal te verstoren is voor dit plan de waanzinnig niet te communiceren afkorting OCC gekozen: het Onderwijs en Cultuur Centrum! Nou hier komt kunst-en muziekminnend Nederland wel op af!

Is dit domheid of geslepenheid om voor zo’n afkorting te kiezen? Ik kies voor het laatste! Immers nog zo’n fraai communicatievoorbeeld is de benaming voor het Nederlands Congrescentrum het World Forum! En wij weten allemaal waar dat toe heeft geleid.

Hoe kijkt de omgeving van het OCC tegen dit miljoenen verslindende en ongewenste plan aan? Dat is voor een doorsnee OK bezoeker als ik niet moeilijk te achterhalen. Tijdens een zonnige terrasbijeenkomst vorige week toonde Ton hoe het F.K.A.T. ontwerp (Formerly Known As Twintowers) uitpakt ten opzichte van zijn terras!

De glazen wand van het Muziektheater wordt met het FKAT twee maal zo hoog, even hoog als het IJspaleis waar wij nu vóór zitten! Afijn Ton legt het beter allemaal zelf even uit op bijgaand filmpje.

Verder:
bouwen aan de toekomst van Den Haag

Alternatieve indeling van het Spuikwartier
De analyse gaat in op de constatering dat er in de levendige discussies over het Spuiforum hoofdzakelijk over het gebouw wordt gesproken, terwijl er in de stedenbouwkundige kaders van het huidige plan nou juist kansen blijven liggen. Het ontworpen toekomstbeeld geeft een idee van een alternatieve indeling van het Spuikwartier.